Prasanna

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 8 શરીરનું હલનચલન

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 8 શરીરનું હલનચલન Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 8 શરીરનું હલનચલન વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો: 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. આપણા શરીરના કોઈ ભાગને વાળીએ છીએ ત્યારે તે કયા ભાગ આગળથી વળે …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 8 શરીરનું હલનચલન Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 9 સજીવો – લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 9 સજીવો – લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 9 સજીવો – લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન વિશેષ પ્રસ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો: 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો : પ્રશ્ન 1. પર્વતો પર કઈ વનસ્પતિ ઊગે …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 9 સજીવો – લક્ષણો અને નિવાસસ્થાન Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 10 ગતિ અને અંતરનું માપન

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 10 ગતિ અને અંતરનું માપન Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 10 ગતિ અને અંતરનું માપન વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો: 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો : પ્રશ્ન 1. 19મી સદીની શરૂઆત સુધી માનવી એક સ્થળેથી …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 10 ગતિ અને અંતરનું માપન Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 11 પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 11 પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 11 પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો: 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. જે પદાર્થ પ્રકાશને જરાય પસાર થવા દેતો નથી …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 11 પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 12 વિદ્યુત તથા પરિપથ

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 12 વિદ્યુત તથા પરિપથ Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 12 વિદ્યુત તથા પરિપથ વિશેષ પ્રસ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નોઃ 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. વિદ્યુત આપતું સાધન કયું છે? A. ટ્યૂબલાઈટ B. વિદ્યુતકોષ C. …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 12 વિદ્યુત તથા પરિપથ Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 13 ચુંબક સાથે ગમ્મત

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 13 ચુંબક સાથે ગમ્મત Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 13 ચુંબક સાથે ગમ્મત વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો: 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. નીચેનામાંથી કોને ચુંબક આકર્ષે છે? A. પેન્સિલ B. પ્લાસ્ટિક C. …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 13 ચુંબક સાથે ગમ્મત Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 14 પાણી

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 14 પાણી Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 14 પાણી વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. નીચેના પૈકી કયો પાણીનો સ્ત્રોત નથી? A. નદી B. સરોવર C. કૂવો D. જમીન …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 14 પાણી Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 15 આપણી આસપાસની હવા

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 15 આપણી આસપાસની હવા Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 15 આપણી આસપાસની હવા (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. મિશ્રણના ઘટકો છૂટા પાડવાની કઈ રીતમાં ગતિમાન હવા વધુ અસરકારક છે? A. …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 15 આપણી આસપાસની હવા Read More »

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 16 કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ

Gujarat Board GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 16 કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ Important Questions and Answers. GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 16 કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નોઃ 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. નીચેનામાંથી ક્યો કચરો કોહવાટ (વિઘટન) પામી …

GSEB Class 6 Science Important Questions Chapter 16 કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 10 સજીવોમાં શ્વસન

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 10 સજીવોમાં શ્વસન Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 10 સજીવોમાં શ્વસન વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. કોષોમાં, ઑક્સિજનની મદદથી ખોરાક(ગ્યુકોઝ)નું વિઘટન થઈ શક્તિ મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને શું કહે …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 10 સજીવોમાં શ્વસન Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 11 પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 11 પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 11 પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો: 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો : પ્રશ્ન 1. નીચેના પૈકી શ્વેતકણોનું કાર્ય કર્યું છે? A. …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 11 પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 12 વનસ્પતિમાં પ્રજનન

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 12 વનસ્પતિમાં પ્રજનન Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 12 વનસ્પતિમાં પ્રજનન વિશેષ પ્રસ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. મૂળ દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થતું હોય તેવી વનસ્પતિ કઈ છે? A. બટાકા …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 12 વનસ્પતિમાં પ્રજનન Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 14 વિધુતપ્રવાહ અને તેની અસરો

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 14 વિધુતપ્રવાહ અને તેની અસરો Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 14 વિધુતપ્રવાહ અને તેની અસરો વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નોઃ 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો પ્રશ્ન 1. વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરતું સાધન કયું છે? A. વિદ્યુતકોષ …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 14 વિધુતપ્રવાહ અને તેની અસરો Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 13 ગતિ અને સમય

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 13 ગતિ અને સમય Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 13 ગતિ અને સમય વિશેષ પ્રસ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રોઃ 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. નીચેના પૈકી કયું વર્તુળાકાર ગતિનું ઉદાહરણ છે? A. ફરતા પંખાની …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 13 ગતિ અને સમય Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 16 પાણી એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 16 પાણી એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 16 પાણી એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. મીઠા જળની માત્રા પૃથ્વી પર પ્રાપ્ય પાણીની કુલ …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 16 પાણી એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 15 પ્રકાશ

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 15 પ્રકાશ Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 15 પ્રકાશ વિશેષ પ્રોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: પ્રશ્ન 1. સમતલ અરીસામાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કેવું મળતું નથી? A. આભાસી B. ચતું C. વસ્તુના પરિમાણ …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 15 પ્રકાશ Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 18 દૂષિત પાણીની વાર્તા

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 18 દૂષિત પાણીની વાર્તા Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 18 દૂષિત પાણીની વાર્તા વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: પ્રશ્ન 1. ગટરના પાણીમાં કઈ અશુદ્ધિઓનો સમાવેશ થાય છે? A. માનવમળ B. …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 18 દૂષિત પાણીની વાર્તા Read More »

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 2 પ્રાણીઓમાં પોષણ

Gujarat Board GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 2 પ્રાણીઓમાં પોષણ Important Questions and Answers. GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 2 પ્રાણીઓમાં પોષણ વિશેષ પ્રસ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. અજગરની ખોરાક લેવાની પદ્ધતિ નીચેના પૈકી કઈ છે? A. ચાવવું B. ચૂસવું …

GSEB Class 7 Science Important Questions Chapter 2 પ્રાણીઓમાં પોષણ Read More »

GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 11 બળ અને દબાણ

Gujarat Board GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 11 બળ અને દબાણ Important Questions and Answers. GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 11 બળ અને દબાણ વિશેષ પ્રશ્નોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રોઃ 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. વસ્તુ પર બળ લાગે છે, તેનો અર્થ… A. વસ્તુ માત્ર …

GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 11 બળ અને દબાણ Read More »

GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ

Gujarat Board GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ Important Questions and Answers. GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ વિશેષ પ્રોત્તર (A) હેતુલક્ષી પ્રસ્નો: 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધોઃ પ્રશ્ન 1. વનસ્પતિને પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે કયા વાયુની જરૂર હોય છે? …

GSEB Class 8 Science Important Questions Chapter 7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ Read More »